W naszym bezpłatnym kwartalnym biuletynie dzielimy się nowościami na temat innowacyjnych i ciekawych zastosowań próżni.

Pani  Pan 

Te informacje są wykorzystywane wyłącznie do personalizacji biuletynu i nie będą udostępniane stronom trzecim. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc wiadomość e-mail na adres newsletter@news.buschvacuum.com. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszych zasadach dotyczących polityki prywatności.

Busch Polska Sp. z o.o. | Nowa Wieś ul. Dedala 7 | 87-853 Kruszyn  l  Phone +48 (0)54 231 54 00  l  busch@busch.com.pl  l  www.busch.com.pl